18 april 2016

Algemene parkregels

Op woensdag en zaterdag van 10.00 -12.00 uur zijn de houtafval- en de steencontainer geopend. U wordt vriendelijk verzocht uw vuil in de daarvoor bestemde vuilcontainers te deponeren, géén zakken naast de containers te plaatsen en de deksels van de containers goed te sluiten. In het bijzonder meeuwen zorgen voor veel overlast door het openscheuren van de zakken. Er is een grote container voor het groenafval. Deze kan tot de rand gevuld worden. Zodra er een zeil overheen zit kunt u er niks meer bijgooien en moet u uw tuinafval zelf op de tuin bewaren. Er wordt getracht de container dan zo snel mogelijk te laten vervangen.

Gelieve geen grofvuil te deponeren bij de vuilcontainers!

P1020252
Vanaf 1 april tot 1 oktober is het op zaterdag na 16:00 uur en de gehele zondag niet toegestaan geluidsoverlast te veroorzaken.
Fietsen en brommen is op ons complex niet toegestaan. U kunt uw fiets stallen in de Fietsenluifel. Het is niet toegestaan fietsen onder het afdak van De Luifel te stallen.
P1020222