top of page
pexels-pixabay-67857.jpg

Informatie

Op deze pagina vindt u algemene informatie over Volkstuinvereniging Ons Ideaal. Denk hierbij aan de algemene parkregels, de statuten & reglementen en informatie over het bestuur. Bent u opzoek naar onze verzekeringspolis? Deze kunt u downloaden door hier te klikken.

Algemene

parkregels

Vuilcontainers

Op woensdag en zaterdag van 10.00 -12.00 uur zijn de houtafval- en de steencontainer geopend. U wordt vriendelijk verzocht uw vuil in de daarvoor bestemde vuilcontainers te deponeren, géén zakken naast de containers te plaatsen en de deksels van de containers goed te sluiten.

 

In het bijzonder meeuwen zorgen voor veel overlast door het openscheuren van de zakken. Er is een grote container voor het groenafval. Deze kan tot de rand gevuld worden. Zodra er een zeil overheen zit kunt u er niks meer bijgooien en moet u uw tuinafval zelf op de tuin bewaren. Er wordt getracht de container dan zo snel mogelijk te laten vervangen. Gelieve geen grofvuil te deponeren bij de vuilcontainers!

Geluidsoverlast

Vanaf 1 april tot 1 oktober is het op zaterdag na 16:00 uur en de gehele zondag niet toegestaan geluidsoverlast te veroorzaken.

Fietsen en brommers

Fietsen en brommen is op ons complex niet toegestaan. U kunt uw fiets stallen in de Fietsenluifel. Het is niettoegestaan fietsen onder het afdak van De Luifel te stallen.

 

pexels-daniyal-ghanavati-10741-70069.jpg

Ons bestuur

Heb je een vraag aan het bestuur of wil je een afspraak maken met (een van de) bestuursleden? Stuur hiervoor een e-mail naar bestuuronsideaal@outlook.com.

pexels-minan1398-906150.jpg

Wijkbestuurders

Iedere wijk heeft een wijkbestuurder. De wijkbestuurders regelen de planning van de algemene werkzaamheden op het park.  Iedereen is verplicht om hieraan deel te nemen.

  • Wijk A - VACATURE

  • Wijk B - Edwin Lipman (Tuin 66)

  • Wijk C - Joke Schimmel (Tuin 116)

  • Wijk D - Marijke de Vet (Tuin 128)

  • Wijk E - Ron Siebes (Tuin 165)

bottom of page